is een ontmoetingsplek in veelkleurig Overvecht-Zuid. Een kleine, gezellige buurtkringloop en buurtkapper, waar mensen en spullen op waarde worden geschat.